GY.I.K. azaz Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdések:
Klikk a kérdésre.

--> Egy -két fontos jótanács!

--> Mi az, hogy "közös költség"?
--> Mi az üzemelési költség (ingatlanhasználati dij)?
--> Mi az felújítási költség?
--> Hogyan fizethetek közös költséget?
--> Mi az? csoportos beszedés és hogy kell a bankomban elintézni?
--> Hogyan tud csoportos beszedési megbízást megadni?
--> Kell bíztosítást kötni a lakásomra?
--> Ha eladom a lakásom be kell jelentenem a lakásszövetkezetnél?
--> Mi a társasház és a lakásszövetkezet közötti fontosabb különbség?
--> Eladható-e a lakás, ha a lakásszövetkezet/társasház Panel Plusz hitelt vesz fel?


Egy-két jótanács!
  - Szerelőt, ügyintézőt csak előzetes értesítés ill. egyeztetés után küldünk lakására. Legyen óvatos az idegenekkel.
  - Ügyfélfogadáson kivüli időpontokban hagyjon üzenetet.
  - Munkaszüneti napon is bejelenthet hibát, ekkor üzenetrögzítés telefonok müködnek.
  - Telefon üzenetében a bejelentett hiba rövid ismertetésén kivül mindig adja meg nevét, címét és telefonszámát. Csak ekkor áll módunkban intézkedni.
  - Ha módjában áll, interneten is felveheti a kapcsolatot velünk. Üzenetküldő oldalon írhat üzenetet vagy írjon email címünkre.
Mi az, hogy "közös költség"?

  A közös költség a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tartalmazza. A közös költség tartalmát általában két nagy csoportba sorolhatjuk, úgy mint üzemeltetési és felújítási költség. (Lásd még: "Mi az üzemelési költség", A közös költség havonta fizetendő összeg, mértékét általában az előző évi tényleges kiadások segítségével határozza meg a lakásszövetkezet.
Vissza a kérdésekhez

Mi az üzemelési költség (ingatlanhasználati dij)?

  Az üzemeltetés elsősorban a közös tulajdonú ingatlanrészek (például lépcsőház, padlás) rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását és a velük kapcsolatos közüzemi díjak fizetését jelenti. Szükség szerint ide sorolhatók a házmesteri, házfelügyelői szolgáltatások megszervezése valamint a karbantartási költségek is. A karbantartás alatt az állagmegőrzést szolgáló olyan javítási, hibaelhárítási munkákat kell érteni, amelyek nem érik el a felújítás szintjét. A közös költség fogalmának részét képezik végezetül azok a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások is, amelyek a közös tulajdonú ingatlanrészekkel függnek össze. Ezek a kiadások a felújítástól elsősorban abban különböznek, hogy jellemzően az épület bővítésével, vagy új épület létesítésével járnak együtt.
Vissza a kérdésekhez

Mi az felújítási költség?

  A felújítás az üzemeltetési költségekhez képest az ingatlan egészére, vagy legalább egy főszerkezeti elemére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási, építés-szerelési munkákat jelöl, amelyek eredményeképpen az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, vagy az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot megnövelik. (Jellemzően: pl. teljes tető víz szigetelése, homlokzat teljes felújítása vagy hőszigetelése, stb.)
Vissza a kérdésekhez

Hogyan fizethetek közös költséget?

  Készpénzzel:
  Személyesen a Lakásszövetkezet pénztárában kizárólag ügyfélfogadási időpontokban.
  Csekken:
  A befizetés történhet postai csekken is (ez a fizetési mód többlet költséggel jár).
  Utalással:
  Amennyiben lakossági folyószámlával rendelkezik úgy a legcélszerűbb megoldás és a legkényelmesebb csoportos beszedési megbízással kiegyenlíteni a havi közös költséget.
  Természetesen eseti havi banki átutalással is fizethet.

Vissza a kérdésekhez

Mi az "csoportos beszedés" és miért jó nekem?

  Ha van Önnek un. lakossági folyószámlája az egyik banknál, igénybe veheti a csoportos beszedés előnyeit.
  A csoportos beszedési megbízás olyan számlafizetési mód, amely során Önnek nem kell:
      - sorba állnia a postán,
      - megjegyeznie a fizetési határidőket,
      - új csekket kérnie az elveszett helyett,
      - időt szakítania az ügyintézésre,
  hiszen felhatalmazása esetén a lakásszövetkezet kezdeményezi közös költségének összegének levonását a bankjánál vezetett folyószámlájáról. Érdeklődjön bankjánál a további részletekről.

Vissza a kérdésekhez

Hogyan tud csoportos beszedési megbízást megadni?

  Személyesen a bankfiókban, de előtte a lakásszövetkezet irodájában érdeklődjön az Ön személyes "ügyfél azonosítójáról".
  (Ez a lakásszövetkezetnél működő nyilvántartó rendszerben alkalmazott épület - lakás kódból áll, pontosabban a formája: "J-xxx-yy" ahol a nagy betű "J" Jókait jelent, majd kötőjel "xxx" a három jegyű épületkód, majd kötőjel és a "yy" a két jegyű lakáskód.)
  Tehát ha a közös költséget csoportos beszedéssel szeretné kiegyenlíteni, ekkor kap egy ügyfél azonosítót. Ezek után fáradjon be folyószámla-vezető bankjába a lakásszövetkezetnél kapott adatokkal és személyi igazolványával együtt, ahol bizonyára segítségére lesznek a megbízás elintézésében.

Vissza a kérdésekhez

Kell bíztosítást kötni a lakásomra?

  Az épületek un. tömbbiztosítással rendelkeznek. A tömbbiztosítás a közös tulajdonra és a lakására is vonatkozik, kivéve a lakásban lévő ingóságra valamint nem érvényes baleset és felelősség biztosításra. Az ingóságok, beleset ill. felelősség biztosítás megkötése minden esetben saját döntés körébe tartozik. A tömbbiztosításról általában a közösség dönt (közgyűlés, küldöttgyűlés).
Vissza a kérdésekhez

Ha eladom a lakásom be kell jelentenem a lakásszövetkezetnél?

  Amennyiben eladja a lakását, javasoljuk, hogy ezt a vevővel együtt jelentsék be a lakásszövetkezet irodájában.
  Ekkor közösen kérhetik az aktuális folyószámla kimutatást azaz a havi előírások és befizetések aktuális egyenlegét. Célszerű ha előre megegyeznek a tört havi előírás rendezésének módjáról, azaz eldöntik, hogy ki fizeti az utolsó teljes havi közös költséget mivel a közös költség csak teljes hónapra van meghatározva.
  A lakásszövetkezeti törvény értelmében a lakásszövetkezeti tag kérésére az igazgatóság köteles írásban nyilatkozni a költségtartozásról és annak összegéről, ha a tag a tulajdonában álló lakást értékesíteni szeretné.
  Ez biztonságot jelent a vevőnek és a lakásszövetkezetnek egyaránt. Előbbinek azért, mert így nem kell attól tartania, hogy nemcsak egy új otthont vásárolt magának, hanem többszázezer forintos költséghátralékot is, míg a lakásszövetkezetnek nem kell az eladó és a vevő esetleges vitája miatt elmaradó befizetésektől tartaniuk.

Vissza a kérdésekhez

Mi a társasház és a lakásszövetkezet közötti fontosabb különbség?

  A LAKÁSSZÖVETKEZET:
  A lakásszövetkezet abban különbözik a társasháztól, hogy van saját vagyona és jogi személy. A lakásszövetkezetnél ugyanis osztatlan közös tulajdonban van a telek és minden közös használatú helyiség, mindezek a lakásszövetkezet tulajdonát képezik, sőt lakás is állhat szövetkezeti tulajdonban (Ilyenkor a tagnak csak használati joga van).
  A lakásszövetkezet alapvető feladata, hogy működtesse a fennhatósága alá tartozó házakat. Emellett vállalkozási tevékenységet is folytathat, de akár új lakásokat is építhet, de ilyenkor a profitot az alaptevékenységbe kell visszaforgatni. A lakásfenntartás, működtetés nonprofit tevékenység!

  A TÁRSASHÁZ:
  Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az ún. társasházi alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség külön tulajdonba került.
  A közös tulajdon részei különösen: az épület tartószerkezetei, a tartószerkezet részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló egyéb épületrészek, épület berendezés és vagyontárgy közös tulajdonba tartozik.
  A társasház sajátos, önálló, de korlátozott körben elismert jogalany.
  A társasházat terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak általában tulajdoni hányaduk szerint felelnek.

Vissza a kérdésekhez

Eladható-e a lakás, ha a lakásszövetkezet/társasház Panel Plusz hitelt vesz fel?

  Igen. Ez esetben az új tulajdonos fizeti a hitel miatt megemelt közös költséget.
Vissza a kérdésekhez