MUNKAKÖRI LEÍRÁS

 

 

A Jókai Lakásszövetkezet Elnöke részére

A 2022. május 19-i küldöttgyűlés tömören az alábbiakban fogalmazta meg az elnök feladatkörét és jogosítványát.” Az Elnök az Alapszabály III/5/2/a pontja szerint választott tisztségviselőként a munkaszervezet vezetője és az operatív feladatok irányítója is, az Alapszabályban szereplő ügyvezető-elnökhelyettesi feladatok vonatkoznak rá. Képviseli a lakásszövetkezetet, és rendelkezik a cégjegyzési joggal, jogilag felel a lakásszövetkezet jogszabályok és alapszabály szerinti működéséért.”

1.      A fenti általános meghatározás magában foglalja:

– a lakásszövetkezet működésével összefüggő jogszabályok megismerését, betartását, illetve betartatását;

-          az alapszabályból fakadó teendőket, amelyeket nem szükséges részletesen felsorolni.

2.      Az első pontban leírtakból, és a gyakorlati tennivalókból külön kiemelendőek – a teljesség igény nélkül – az alábbi feladatok:

-          a lakásszövetkezet fórumainak (küldöttgyűlés, részközgyűlés, közgyűlés) előkészítése, levezetése

-          a lakásszövetkezeti épületek, és vállalkozásaink ktg tervezetének elkészítése

-          gondoskodik arról, hogy a szövetkezet és a kezelt társasházak adózási és számviteli rendje megfeleljen a törvényi előírásoknak

-          beérkező számlák vizsgálata, aláírása, társasháziak esetében továbbítása th-kezelőknek

-          beérkező levelek illetékességének megállapítása, továbbítása

-          felújítási munkák költségvetésének egyeztetése, szerződéskötés, munka elvégzésének ellenőrzése műszaki ügyintéző bevonásával

-          bank utalások ellenőrzése, jóváhagyása, indítása

-          költségek figyelemmel kísérése, elemzése

-          tájékozódás a társasházi és szövetkezeti bankszámlák egyenlegéről

-          a szövetkezet likviditásának, gazdaságos működésének figyelemmel kísérése, a kapcsolódó elemzések, utókalkuláció elkészítése.

-          tájékozódás – szükség esetén – intézkedés a hátralékosokkal kapcsolatos ügyintézésbe

-          vállalkozásaink szolgáltatási árainak meghatározása

-          munkáltatói jog gyakorlása, munkatársak közvetlen irányítása

-           javaslatot tesz az igazgatóságnak az alapszabály és jogszabályi működés személyi, anyagi, technikai feltételeinek megteremtésére

-          munkaszüneti napokon ügyelet megszervezése

-          kapcsolattartás a Felügyelő Bizottsággal és az Igazgatósággal

-          szolgáltatókkal kapcsolattartás, szerződések felülvizsgálata, aktualizálása jogász bevonásával

-          kapcsolattartás biztosítókkal, szerződések aktuális állapotban tartása

-          pályázatok figyelése

-          harkányi üdülővel kapcsolatos ügyintézés

-          tulajdonosi panaszbejelentések kivizsgálása, véleményezése

-          épületek bejárása évente

-          képviseli a lakásszövetkezetet, akadályoztatása esetén gondoskodik a helyettesítéséről.

-          Szociális Alapítvány munkájának figyelemmel kísérése

3.      Jogi felelősség nem terheli az Elnököt – mint a többi tisztségviselőt sem – ha él az alapszabály III/7/2/d pontjában meghatározott tiltakozó véleményével.

 

 

 

Pécs, 2022.06.14.