Kapcsolat

Jókai Lakásszövetkezet

elérhetőségek

Pécsi Jókai LakásszövetkezetProfesszionális közös képviselet

Kérdéselenne?

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén, vagy küldje üzenet formájában kapcsolat űrlapunkon keresztül.

Egy-két jótanács!

Szerelőt, ügyintézőt csak előzetes értesítés ill. egyeztetés után küldünk lakására. Legyen óvatos az idegenekkel!

Ügyfélfogadáson kívüli időpontokban hagyjon üzenetet.

Munkaszüneti napon is bejelenthet hibát, ekkor üzenetrögzítés telefonok működnek.

Telefon üzenetében a bejelentett hiba rövid ismertetésén kívül mindig adja meg nevét, címét és telefonszámát. Csak ekkor áll módunkban intézkedni.

Ha módjában áll, interneten is felveheti a kapcsolatot velünk. Üzenetküldő oldalon írhat üzenetet vagy írjon email címünkre.

Mi az, hogy „közös költség”?

A közös költség a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tartalmazza.

A közös költség tartalmát általában két nagy csoportba sorolhatjuk, úgy mint üzemeltetési és felújítási költség. (Lásd még: „Mi az üzemelési költség„).

A közös költség havonta fizetendő összeg, mértékét általában az előző évi tényleges kiadások segítségével határozza meg a lakásszövetkezet.

Mi az üzemelési költség (ingatlanhasználati díj)?

Az üzemeltetés elsősorban a közös tulajdonú ingatlanrészek (például lépcsőház, padlás) rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását és a velük kapcsolatos közüzemi díjak fizetését jelenti.

Szükség szerint ide sorolhatók a házmesteri, házfelügyelői szolgáltatások megszervezése, valamint a karbantartási költségek is. A karbantartás alatt az állagmegőrzést szolgáló olyan javítási, hibaelhárítási munkákat kell érteni, amelyek nem érik el a felújítás szintjét.

A közös költség fogalmának részét képezik végezetül azok a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások is, amelyek a közös tulajdonú ingatlanrészekkel függnek össze. Ezek a kiadások a felújítástól elsősorban abban különböznek, hogy jellemzően az épület bővítésével, vagy új épület létesítésével járnak együtt.

Mi az felújítási költség?

A felújítás az üzemeltetési költségekhez képest az ingatlan egészére, vagy legalább egy főszerkezeti elemére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási, építés-szerelési munkákat jelöl, amelyek eredményeképpen az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, vagy az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot megnövelik.

Jellemzően: pl. teljes tető víz szigetelése, homlokzat teljes felújítása vagy hőszigetelése, stb.

Hogyan fizethetek közös költséget?

Készpénzzel:

  • Személyesen a Lakásszövetkezet pénztárában kizárólag ügyfélfogadási időpontokban.

Csekken:

  • A befizetés történhet postai csekken is (ez a fizetési mód többlet költséggel jár).

Utalással:

  • Amennyiben lakossági folyószámlával rendelkezik úgy a legcélszerűbb megoldás és a legkényelmesebb csoportos beszedési megbízással kiegyenlíteni a havi közös költséget.
  • Természetesen eseti havi banki átutalással is fizethet.

Mi az „csoportos beszedés” és miért jó nekem?

Ha van Önnek un. lakossági folyószámlája az egyik banknál, igénybe veheti a csoportos beszedés előnyeit.

A csoportos beszedési megbízás olyan számlafizetési mód, amely során Önnek nem kell:

  • sorba állnia a postán,
  • megjegyeznie a fizetési határidőket,
  • új csekket kérnie az elveszett helyett,
  • időt szakítania az ügyintézésre,

hiszen felhatalmazása esetén a lakásszövetkezet kezdeményezi közös költségének összegének levonását a bankjánál vezetett folyószámlájáról.

Érdeklődjön bankjánál a további részletekről.

Hogyan tud csoportos beszedési megbízást megadni?

Személyesen a bankfiókban, de előtte a lakásszövetkezet irodájában érdeklődjön az Ön személyes „ügyfél azonosítójáról”.

(Ez a lakásszövetkezetnél működő nyilvántartó rendszerben alkalmazott épület – lakás kódból áll, pontosabban a formája: „J-xxx-yy” ahol a nagy betű „J” Jókait jelent, majd kötőjel „xxx” a három jegyű épületkód, majd kötőjel és a „yy” a két jegyű lakáskód.)

Tehát ha a közös költséget csoportos beszedéssel szeretné kiegyenlíteni, ekkor kap egy ügyfél azonosítót.

Ezek után fáradjon be folyószámla-vezető bankjába a lakásszövetkezetnél kapott adatokkal és személyi igazolványával együtt, ahol bizonyára segítségére lesznek a megbízás elintézésében.

Kell biztosítást kötni a lakásomra?

Az épületek un. tömbbiztosítással rendelkeznek. A tömbbiztosítás a közös tulajdonra és a lakására is vonatkozik, valamint az egymásnak okozott kár felelősségére is. Nem vonatkozik a lakásban lévő ingóságra, valamint nem érvényes baleset biztosítására.

Az ingóságok és a balesetbiztosítás megkötése minden esetben saját döntés körébe tartozik. A tömbbiztosításról általában a közösség dönt (közgyűlés, küldöttgyűlés).

Ha eladom a lakásom be kell jelentenem a lakásszövetkezetnél?

Amennyiben eladja a lakását, javasoljuk, hogy ezt a vevővel együtt jelentsék be a lakásszövetkezet irodájában. Ekkor közösen kérhetik az aktuális folyószámla kimutatást, azaz a havi előírások és befizetések aktuális egyenlegét.

Célszerű, ha előre megegyeznek a tört havi előírás rendezésének módjáról, azaz eldöntik, hogy ki fizeti az utolsó teljes havi közös költséget mivel a közös költség csak teljes hónapra van meghatározva.

A lakásszövetkezeti törvény értelmében a lakásszövetkezeti tag kérésére az igazgatóság köteles írásban nyilatkozni a költségtartozásról és annak összegéről, ha a tag a tulajdonában álló lakást értékesíteni szeretné.

Ez biztonságot jelent a vevőnek és a lakásszövetkezetnek egyaránt. Előbbinek azért, mert így nem kell attól tartania, hogy nemcsak egy új otthont vásárolt magának, hanem többszázezer forintos költséghátralékot is, míg a lakásszövetkezetnek nem kell az eladó és a vevő esetleges vitája miatt elmaradó befizetésektől tartaniuk.

Mi a társasház és a lakásszövetkezet közötti fontosabb különbség?

A lakásszövetkezet

A lakásszövetkezet abban különbözik a társasháztól, hogy van saját vagyona és jogi személy. A lakásszövetkezetnél ugyanis a magántulajdonban lévő lakásokon kívül minden a lakásszövetkezet tulajdonában van. Ezt használják a lakástulajdonosok (a szövetkezeti tagok) és ezért fizetik a használati díjat, ami az üzemelési költség.

A lakásszövetkezet alapvető feladata, hogy működtesse a fennhatósága alá tartozó házakat. Emellett vállalkozási tevékenységet is folytathat, de akár új lakásokat is építhet, de ilyenkor a profitot az alaptevékenységbe kell visszaforgatni. A lakásfenntartás, működtetés nonprofit tevékenység!

A társasház

Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az ún. társasházi alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség külön tulajdonba került.

A közös tulajdon részei különösen: az épület tartószerkezetei, a tartószerkezet részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló egyéb épületrészek, épület berendezés és vagyontárgy közös tulajdonba tartozik.

A társasház sajátos, önálló, de korlátozott körben elismert jogalany.

A társasházat terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak általában tulajdoni hányaduk szerint felelnek.

Eladható-e a lakás, ha a lakásszövetkezet/társasház Panel Plusz hitelt vesz fel?

Igen. Ez esetben az új tulajdonos fizeti a hitel miatt megemelt közös költséget.

Céginformációk

Szövetkezetünkadatai

Név: Pécsi Jókai Lakásszövetkezet
Cégjegyzékszám: 02-02-000158
Adószám: 10098990-2-02
Székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos király utca 8/b. 1. em. 4.
Bankszámlaszám: 11731001-20025517 (csak szövetkezeti épületek!)

Az Jókai Lakásszövetkezet által kezelt társasházak mindegyikének saját bankszámlaszáma van!

Ügyfélfogadás

Személyesügyintézés

Szövetkezetünkel kapcsolatos személyes ügyintézéshez kérjük, keressen fel minket a megadott ügyfélfogadási időpontokban .

Ügyfélfogadási idő,pénztári órák:

Hétfőn és szerdán 8.00-12.00
Csütörtökön 16.00-18.00
Ügyfélfogadási időn kívül telefonon tudják elérni irodánkat munkaidőben:
Munkaidőn kívül KIZÁRÓLAG élet- és vagyonveszély esetén állunk rendelkezésükre a +36 (20) 520 36 41-es telefonszámon
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00
Szombat és vasárnap: Zárva