Kapcsolat

Jókai Lakásszövetkezet

elérhetőségek

Pécsi Jókai LakásszövetkezetProfesszionális közös képviselet

Társasházkezelés

A Jókai Lakásszövetkezet bemutatkozása társasházakközös képviseletére és kezelésére

A pécsi Jókai Lakásszövetkezet 1960. október 4-én alakult, 128 lakással.

Lakásszövetkezetünk az 1992 évi I. törvényben előírtak alapján elvégezte az átalakulást és elkészítette új Alapszabályát. Ez alapján történt meg a Baranya megyei Cégbíróságon a cég bejegyzése.

Jelenleg 612 szövetkezeti tagunk van.

Cégünk 1986-ban kezdett társasházkezeléssel foglalkozni, mely nem volt idegen a korábban csak a szövetkezeti lakások részére nyújtott szolgáltatástól. Elmondható tehát, hogy lakásszövetkezetünk 38 éves tapasztalattal rendelkezik a társasház kezelés területén.

Lakásszövetkezetünk a mai napon 1 718 társasházi egységet (lakást, üzletet, garázst), valamint 612 lakásszövetkezeti albetétet kezel.

Szövetkezetünk legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés. Igazgatóságunk 5, a Felügyelő bizottság 3 tagú. Az Elnök rendelkezik képviseleti joggal és jegyzi a céget.

Cégünk alapfilozófiájának megfelelően törekszünk a tulajdonosok legmagasabb szintű kiszolgálására. Ennek érdekében munkatársaink a társasház kezeléshez szükséges szakirányú végzettséggel rendelkeznek (regisztrált társasház kezelő, regisztrált mérlegképes könyvelő) közép, felső, valamint főiskolai szinten.

Munkájuk végzéséhez szükséges tudást rendszeres képzéseken fejlesztik.

Feladatainkat korszerű eszközökkel látjuk el.

Célunk továbbra is vállalkozásaink dinamikus fejlesztése.Szövetkezetünk helyzete a piacon stabil.

A társasházkezelői tevékenység olyan feladat, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és a társasház fenntartásával, a társasházak működésével összefüggő feladatok ismeretét, azok legjobb megoldását feltételezi.

Társasházi közös képviseleti tevékenységünk során teljes körű pénzügyi, jogi, műszaki hátteret biztosítunk a kezelésünkben lévő társasházak részére, azaz a kezeléssel járó minden gazdasági, pénzügyi és műszaki feladatot alkalmazott munkatársaink látják el.

A társasház anyagi biztonságát a zártrendszerű pénzkezelés biztosítja.

Minden kezelésünkben lévő társasházat – jelenleg 65 épület – külön gazdasági egységként kezelünk, ennek értelmében minden nyilvántartását, könyvelését, pénztári és számlázási feladatait egymástól függetlenül, az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően látjuk el.

Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. sz. Társasházi törvény illetve módosításai alapján, valamint a 2000.évi C. tv. és a 479/2016(XII.28.) Kormányrendelet, – mely a társasházak számvitelét szabályozza – végezzük, a törvény irányelveinek teljes mértékben megfelelően kialakított számítógépes rendszerek segítségével.

A társasházak felújítási munkáira pályázati anyagot készítünk, és nyújtunk be külön díjazásért.

A Jókai Lakásszövetkezetnél, minden feladatot más-más szakember végez, így az ellenőrzés több lépcsős, a számviteli és pénzkezelési szabályzatunk is fokozott biztonságot jelent, valamint, cégünk méreténél fogva folyamatosan tartja kapcsolatot az Adóhivatallal, valamint könyvvizsgálóval.

Legfontosabb feladatunka tulajdonosok minél szélesebb körű kiszolgálása,és az épület jó karbantartása.

Amire vállalkozunk

Társasház kezelőként - közös képviselőként az alábbi feladatok ellátását vállaljuk:

 • Közgyűlés határozatainak előkészítését, elfogadott határozatok végrehajtását
 • Közgyűlési Határozatok könyvének vezetését
 • Az épület fenntartásának biztosítását (üzemelés, felújítás, karbantartás)
 • Közös költség határozat szerinti előírását és beszedését, hátralékosok elleni intézkedéseket a törvényi előírásoknak megfelelően és az adott társasház SZ.M.SZ.-ének rendelkezései alapján
 • A tulajdonosokról nyilvántartás vezetését
 • Évenként május 31-ig az éves elszámolás és beszámoló, valamint a költségvetés elkészítését
 • Szolgáltatói és vállalkozói számlák nyilvántartását, ellenőrzését, határidőn belüli kiegyenlítését
 • Vagyonvédelemmel, biztosítással, tűzrendészettel kapcsolatos teendők ellátását
 • Kárrendezési ügyek intézését
 • Házirend betartatását, közös helyiségek rendeltetésszerű használatának, tisztaságának ellenőrzését
 • Heti 3 alkalommal ügyfélfogadást és házipénztár működtetését
 • Közös képviselőként a Társasház képviseletét 3. személlyel szemben
 • Könyvelést (regisztrált mérlegképes könyvelővel, külön könyvelési díj felszámítása nélkül)
 • Műszaki ügyek intézését, műszaki vezetést és ellenőrzést
 • Számvizsgáló Bizottsággal együttműködést
 • Mindennemű olyan feladatot, amelyet a Társasházi törvény meghatároz, illetve a Társasház közgyűlése megszavaz.

Kezelttársasházaink

Lakásszövetkezetünk által jelenleg is kezelt társasházak térképen. A részletes kereséshez kérjük, lépjen tovább társasházainkhoz.